ROCHEL, A.
Plantae Banatus Rariores, Iconibus et Descriptionibus Illustratae. Praemisso tractatu phytogeographico et subnexis additamentis in terminologiam botanicam. Pestini, typis L. Landerer de Füskút, 1828.


First description of Paeonia banatica 46, tt. 11-12.

Scanned and illustrated 2001 by Dr. C. Burkhardt, Kolkwitz (sitemap)

XXVI.

PAEONIA BANATICA. RCHL.

Tab. XI. Fig. 25.

P. foliolis tri-quinquepartitis, laciniis lanceolatis decurrentibus, subtus pallidioribus venosis leviter arachnoideo - incanis, germinibus arcuato - patentissimis tomentosis, stigmatibus recurvatis.

Radix perennis oblique - descendens ramosa nodosa lignosa, radiculis lateralibus descendentibus, multicaulis. Caules, basi vaginis membranaceis tecti, uni-bipedales erecti teretiusculi canaliculati glabri simplices foliosi. Folia ima alterna petiolata ternata: foliolis tri - quinquepartitis , laciniis lanceolatis acutis in petiolum canaliculatum decurrentibus, plicato - undatis caeterum integerrimis; summa simplicia florem stipantia; omnia supra obscure - viridia glabra, subtus leviter arachnoideo - incana, costis venisque rubescentibus picta. Flos speciosus in apice caulis solitarius , foliolis simplicibus, rarissime tripartitis, basi dilatatis amplexus. Calyx quinquesepalus, sepalis subrotundis, flore explicato deciduis. Corolla speciosa P. officinalis minor penta - hexapetala sanguinea, petalis subrotundis basi angustatis. Stamina innumera, filamentis subulatis basi dilatatis albis, antheris oblongis flavis. Pistilla rarissime duo-quatuor potissimum tria sub anthesi erecto-patula. Germina villosa; styli subnulli; stigmata compressa recurva purpurea. Fructus numero pistillorum ovato - oblongi ventricosi arcuato - recurvi depressi tomento ferrugineo undique vestiti. Semina subrotundo-angulosa laevia nitida atropurpurea.

Rara in I-ae et II-ae regionis Bielo-Berdo clivis arenosis, frequentior in graminosis versus pagum Ulma occurrens. Flor. Mart. April.

Expl. icon, — a. planta integra. — b. fructus maturi.

A. Paeonia peregrina. Mill. cui accedit, satis differt: foliolis tri-quinquepartitis, laciniis lanceolatis decurrentibus subtus arachnoideo-incanis, fructibus tomentosis arcuato-patentissimis. Hanc olim sub P. corallina. Willd. dedi.